prev next

PRACOWNIE


  • Pracownia Mikroskopii Spekularnej 

OPIS PRACOWNI

  •  Pracownia Diagnostyki i Leczenia Zeza

OPIS PRACOWNI

  •  Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej 

OPIS PRACOWNI

  •  Pracownia Perymetrii Statycznej 

OPIS PRACOWNI

  •  Pracownia OCT 

OPIS PRACOWNI

  •  Pracownia Laseroterapii Przedniego Odcinka Gałki Ocznej 

OPIS PRACOWNI

  •  Pracownia Topografii Rogówki 

OPIS PRACOWNI

Lekarze konsultujący: