prev next

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA: PRACOWNIA PERYMETRII STATYCZNEJW pracowni wykonuje się badanie pola widzenia metodą statyczną. Do badania metodą statyczną stosuje się perymetr komputerowy. Badanie pola widzenia stosuje się w celu wykrycia i monitorowania efektów leczenia jaskry, a także w diagnostyce: 


  • zmian zwyrodnieniowych siatkówki - wrodzonych i nabytych 
  • chorób nerwu wzrokowego 
  • schorzeń neurologicznych 
  • odwarstwienia siatkówki 
  • zmian zapalnych siatkówki