prev next

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA: PRACOWNIA MIKROSKOPII SPEKULARNEJW pracowni mikroskopii spekularnej z pachymetrią badamy liczbę, kształt oraz wielkość komórek śródbłonka. Znajomość między innymi stanu zdrowia komórek środbłonka jest warunkiem bezpiecznego wykonania operacji zaćmy i uniknięcia trudnych w leczeniu komplikacji pooperacyjnych.