prev next

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI I LECZENIA ZEZAW pracowni diagnostyki i leczenia choroby zezowej wykonuje się diagnostykę i leczenie zachowawcze oraz przygotowuje się do zabiegu operacyjnego dzieci i dorosłych. Stosowane w pracowni metody leczenia: 


  • ćwiczenia stereoskopii (obuocznego widzenia) 
  • ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne 
  • ćwiczenia konwergencji