prev next

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA: PRACOWNIA DIAGNOSTYKI ULTRASONOGRAFICZNEJBadanie ultrasonograficzne jest niezwykle przydatne w prowadzeniu leczenia farmakologicznego oraz chirurgicznego. Pozwala na planowanie sposobu leczenia oraz ocenę jego efektów. W pracowni diagnostyki ultradźwiękowej wykonujemy badania przy pomocy aparatu ultrasonograficznego w prezentacji "A" i "B". Technika badania jest nieinwazyjna, z możliwością wielokrotnych powtórzeń, a wyniki otrzymujemy jednoczasowo. Wskazania do badań: 


  • pomiary długości gałki ocznej w prezentacji "A" i "B" (między innymi postępująca krótkowzroczność, zanik gałki ocznej) 
  • badania diagnostyczne tylnego odcinka gałki ocznej w prezentacji "A" + "B"; (m.in. diagnostyka odwarstwień siatkówki i błony naczyniowej, guzów wewnątrzgałkowych, krwotoków do ciała szklistego przed i podsiatkówkowych) 
  • obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych (przed operacją zaćmy)
  • ocena struktur oczodołu