prev next

DIAGNOSTYKA OKULISTYCZNA: PRACOWNIA OCTOCT (Optyczna Koherentna tomografia) to najnowocześniejsza metoda badania siatkówki oraz nerwu wzrokowego. W Klinice 2000 używamy Spektralne OCT, dzięki któremu stało się możliwe zobrazowanie poszczególnych warstw siatkówki centralnej.     A więc uzyskano bezbolesną, szybką, nieinwazyjną metodę, niezwykle ważną w diagnostyce schorzeń plamki żółtej i siatkówki okołoplamkowej. Wskazaniem do wykonania badania OCT w chorobach siatkówki są: 


  • AMD, czyli zwyrodnienie plamki związane z wiekiem 
  • zmiany cukrzycowe –czyli tzw. makulopatia cukrzycowa 
  • schorzenia pochodzenia naczyniowego: zakrzep żyły centralnej, lub gałązki żyły centralnej siatkówki 
  • centralna retinopatia surowicza 
  • schorzenia ciała szklistego, głównie części tylnej 
  • otwory pełnościenne i warstwowe siatkówki centralnej 
  • ocena leczenia preparatami podawanymi doszklistkowo w przebiegu wysiękowej postaci AMD 

Spektralne OCT to również nieinwazyjna metoda badania grubości włókien nerwowych tarczy nII. To badanie pozwala zastąpić inne badania wykonywane do tej pory np. GDx, TOPSS, HRT. Dzięki posiadaniu normatywnej bazy, możliwe jest porównywanie wyników do danej grupy wiekowej pacjentów i bardzo czytelne, i proste monitorowanie jaskry.