INFORMACJE DLA NIESŁYSZĄCYCH

Uprzejmie informujemy, że Klinica 2000 w ramach realizacji przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia możliwość rozmowy w języku migowym z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Zgłoszenie chęci z wyżej wymienionego świadczenia dokonuje osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym szpitalu, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie można złożyć w następujących formach:

 • Zgłoszenie osobiste w:
 • Recepcji Klinica 2000 przy ul. Żelaznej 1 w Katowicach
 • Zgłoszenie pisemne na adres:
 • Klinica 2000 K. Mróz Sp. J.
  ul. Żelazna 1
  40-851 Katowice
 • Zgłoszenie telefoniczne osoby upoważnionej na nr:
 • 32 359 09 99
  32 359 09 98
 • Poprzez pocztę elektroniczną na adres:
 • info@klinica2000.pl
 • Poprzez portal społecznościowy:
 • www.facebook.com/Klinica2000
 • lub Przesłanie faksu na nr:
 • 32 359 09 02