Wyjdź z kolejki. Rozważ zabieg odpłatny

„Wyjdź z kolejki. Rozważ zabieg odpłatny” to ogólnopolska kampania edukacyjna, do której dołączyła Klinica 2000.


Celem kampanii jest upowszechnianie wiedzy na temat zaćmy, w tym w szczególności jej przyczyn, objawów, sposobów leczenia, procedur związanych z dostępem do świadczeń zdrowotnych i miejsc ich wykonywania, jak również propagowanie profilaktyki.


Kampania polega na prowadzeniu platformy edukacyjnej na stronie internetowej: www.wyjdzzkolejki.pl, jak również na prowadzeniu aktywności mediowych o ogólnopolskim zasięgu oraz infolinii, za pośrednictwem których przekazywane są treści edukacyjne i informacyjne dotyczące zaćmy.


W ramach platformy prowadzona jest mapa ośrodków medycznych wykonujących odpłatny zabieg usunięcia zaćmy. Dzięki niej pacjenci, wpisując swój kod pocztowy, będą mogli odszukać ośrodek w swojej okolicy.


Kampania skierowana do pacjentów ruszyła 19 września 2016 roku.


Partnerem kampanii edukacyjnej jest Alcon Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie.