Klinica 2000 posiada certyfikat 

ISO 9001:2008

 System Zarządzania Jakością Przedsiębiorstwa

 od 15 lipca 2008. Certyfikat obejmuje:

Świadczenie usług medycznych z zakresu okulistyki, chirurgii ogólnej i otorynolaryngologii oraz obsługę recepcyjną pacjentów i utrzymanie higieny szpitalnej.